Indexgebaseerde prijsbepaling is binnen vastgoedbeheer en facility management zeer gebruikelijk. Leaseovereenkomsten en facilitaire diensten worden vaak onderworpen aan (jaarlijkse) prijsaanpassingen, op basis van de consumentenprijsindex of een ander prijsaanpassingsmechanisme.

Met de meeste softwarepakketten voor property management kan de nieuwe huur of contractprijs automatisch worden berekend, maar het uitvoeren van deze prijsstijgingen kan nog steeds tijdrovend zijn. Indien u een groot aantal huureenheden en diensten beheert, zou het kunnen betekenen dat u alleen hieraan elke maand een volledige dag besteedt.

Indexgebaseerde prijsbepaling

Tijd besparen

Daarom geeft MCS-software u de mogelijkheid om deze taak automatiseren. Met als gevolg dat prijsstijging (indexatie) automatisch uitgevoerd wordt, van zodra alle waarden gekend zijn. U kan dit contract per contract configureren.

Hebt u complexe contracten en wilt u prijsaanpassingen nagaan vooraleer u ze factureert? Geen probleem. We hebben ook een functionaliteit voor indexatie op grote schaal toegevoegd, waarmee u prijsstijgingen in één keer op meerdere contracten kan previewen, simuleren en uitvoeren.