De rol van de facility managers van vandaag is in volle groei: ze worden in meer aspecten van de bedrijfsvoering betrokken en spelen vaker een sleutelrol in het succes van het bedrijf.

Veel facility managers rapporteren vandaag rechtstreeks aan het managementteam, waardoor de FM-gegevensverzameling en de mogelijkheid om de gegevens te begrijpen en erover te rapporteren een meer integraal deel uitmaken van hun rol.

Big data, grote kansen

Dankzij de explosieve groei van IoT is het heel wat gemakkelijker geworden om granulaire “big” data over de werkomgeving te capteren, te transporteren en te verwerken. Facility managers zijn daardoor niet langer genoodzaakt om terug te vallen op traditionele jaarlijkse bevragingen of geconsolideerde rapportages waarin essentiële gegevens verloren gaan – en zij hierdoor het risico lopen om onjuiste veralgemeningen te maken of door gemiddelden te worden overstelpt.

De opkomst van de smart building-technologie stelt facility managers in staat om hun “buikgevoel” achterwege te laten en inzichten te verwerven op basis van werkelijke gebruiksgegevens. Deze gegevens kunnen in real time worden gecapteerd door het inzetten van draadloze sensornetwerken en het connecteren met bestaande, en voorheen gesloten systemen zoals BMS of energiemeterinfrastructuren. De gegevens worden in een analyseplatform opgeslagen en kunnen nieuwe inzichten bieden over de voorkeuren van de medewerkers, het gebruik van voorzieningen en performantiedrivers.

Dit is waar de nieuwe generatie analisten haar intrede doet. Het zijn niet zomaar facility-experten, maar datawetenschappers die weten hoe ze gegevens dienen te interpreteren en te visualiseren om de juiste conclusies te trekken. De bezetting werd bijvoorbeeld decennialang tijdens de piekuren gemeten, maar dankzij de meer granulaire gegevens van vandaag kunnen patronen en onderlinge afhankelijkheden worden onthuld door te connecteren met gegevens van andere bronnen zoals helpdesktickets en klachtenafhandeling of het monitoren van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de geluidsniveaus. Het in kaart brengen van deze correlaties verduidelijkt waarom sommige ruimtes onderbenut zijn (bijv. slechte luchtkwaliteit, te warm, te gehorig, …) zodat u passende maatregelen kan nemen.

FM-dienstverlening op basis van gebruik

Een andere IoT-bedrijfscasus is schoonmaak, een taak die al eeuwen bestaat, maar die nog niet veel revolutie heeft gekend. Schoonmaakprogramma’s zijn doorgaans op vaste frequenties gebaseerd, die geschat worden op basis van algemene rapportages. Met sensortechnologie en mobiele apparaten is het nu veel gemakkelijker om schoonmakers te voorzien van realtime-instructies op basis van gemeten activiteit, onmiddellijke feedback of verzoeken van gebruikers van het gebouw voor de schoonmaak op aanvraag. Hierdoor wordt schoonmaak veel dynamischer en is het gericht op aspecten waar het de grootste impact op de klantentevredenheid heeft. Dienstverleners krijgen extra speelruimte om de dagelijkse workflows vorm te geven, rekening houdend met de belangen van de klanten. Dit nieuwe servicemodel wordt ook wel resultaatgerichte schoonmaak genoemd.

Is het echt zo eenvoudig? Voor de gebruikers wel. Voor de datawetenschappers niet. Een uitvoerbaar model moet ook rekening houden met de complexiteit van het werk en met contractuele en overige beperkingen. Het moet een evenwicht zoeken tussen vaardigheden, tools, werklast, personeelstekort, externe factoren zoals weersomstandigheden etc. enerzijds en de gewenste resultaten en klantentevredenheid anderzijds. Datawetenschap kan een hulpmiddel zijn bij het bouwen en automatiseren van realistische modellen. Het zet voornamelijk complexe lagen van gegevens om in zinvolle informatie, en maakt het voor de werknemers, de gebruikers van het gebouw en de facilitaire experten daardoor gemakkelijker.

Bij MCS Solutions werken we samen met bedrijven om hen van sensor naar waardecreatie te begeleiden. We bieden complete smart building-oplossingen, in combinatie met adviesdiensten en gegevensinterpretatie door een geïntegreerd team van datawetenschappers en domeinexperten. Neem gerust contact met ons op voor het verkrijgen van een demo, indien u graag meer wenst te weten over de mogelijkheden. We horen graag van u.