De 2 belangrijkste pijnpunten die door facility managers zijn gerapporteerd, zijn een gebrek aan resources, inclusief moeilijkheden om de juiste werknemers aan te werven, en een steeds groter wordende werkdruk.

Geen wonder dat facilitaire experten zich beperkt voelen in hun mogelijkheden. Hoe kunnen facility managers de volledige facilitaire levensloop effectief beheren en een bijdrage leveren aan het succes van hun organisatie, terwijl allerlei uitdagingen op hen afkomen?

Infografiek feeling stretched