Gezondheidszorgaanbieders hebben vandaag te maken met veel concurrentie, verhoogde kostendruk, een groeiend aantal oudere en chronisch zieke patiënten, en meer vereisten op het gebied van kwaliteit en regelgeving.

De gezondheidsreform zorgt voor een trend waarbij waarde, en niet kwantiteit, centraal staat in de gezondheidszorg, met nieuwe ″netwerk″-modellen en soepelere overgangen tussen vormen van zorg, zoals ziekenhuizen, ambulante zorg en thuiszorg.

Patiënten vinden dat ze recht hebben op de beste zorg en vragen hun huisarts om advies of zoeken op het internet naar patiëntenbeoordelingen en kwaliteitsstatistieken. In deze context wordt accreditatie van JCI of NIAZ belangrijker als een kwaliteitslabel.

In deze competitieve en kostengevoelige omgeving is het runnen van een ziekenhuis bijzonder complex. Het vereist verhoogde zichtbaarheid van de parameters van kwaliteit en kosten om gegevensgestuurde beslissingen en procesinnovatie mogelijk te maken.

Het verbeteren van de kwaliteit/kosten-vergelijking is geen eenvoudige opgave: ziekenhuizen zijn grote nutsconsumenten en hebben infrastructuur met zeer hoge vaste kosten – vaak ook met ingebouwde inefficiënties.

Wat faciliteitenbeheerders kunnen doen

De rol van faciliteitenbeheerders is essentieel bij de ondersteuning van transities. Innovatief faciliteitenbeheer kan aanzienlijke waarde opleveren en er zijn uitdagingen op meerdere gebieden, zoals resources, diensten, ruimte, energie en kwaliteitsbeheer. Faciliteitenbeheerders die zich vooral concentreren op dienstverlening moeten de samenwerking verbeteren en strategieën in lijn brengen met technische directeurs, om ervoor te zorgen dat ‘zachte’ en ‘harde’ facilitaire aspecten goed zijn geïntegreerd.

Hier zijn enkele manieren waarop faciliteitenbeheerders de prestatie van hun organisatie kunnen verbeteren:

  • Up-to-date gebouwen garanderen die zo efficiënt mogelijk werken
  • Kritische assets en medische apparatuur in real time in de gaten houden
  • Van reactief naar preventief onderhoud omschakelen, om de risico’s te verminderen en de totale kosten voor apparatuur te optimaliseren
  • Van vaste plannen en schema’s voor dienstverlening overschakelen naar gebruiksgebaseerd facilitair management en schoonmaak
  • Ziekenhuisaccreditatie ondersteunen (bijv. door te voldoen aan de vereisten voor permanente toegang tot assetlocatie met geassocieerde conditie- en onderhoudshistoriek)
  • Een kwaliteitsimago creëren om patiënten en medisch personeel aan te trekken (de beste artsen verwachten de beste faciliteiten)
  • Inzicht verkrijgen in ruimtegebruik, beschikbare ruimte afstemmen op ruimtevereisten, m²-gebruik optimaliseren, verhuizingen vergemakkelijken
  • Energie-efficiëntie verbeteren en afval reduceren
  • Het comfort van patiënten en bezoekers verbeteren (bijv. parkeren, het vinden van de weg, klimatisering)
  • Kwaliteit monitoren, garanderen en rapporteren

Best practice-processen en softwareondersteuning

Om nieuwe vereisten aan te passen en efficiënt te worden, moeten bestaande processen in de gehele faciliteit worden onderzocht. De noodzaak om af te stemmen op best practices en waarde te demonstreren speelt een nog grotere rol in het geval van overnames en schaalvergroting van faciliteiten in de gezondheidszorg.

Geïntegreerde FM-software kan helpen bij standaardisering en gegevens genereren voor beter inzicht in de prestaties.

In gezondheidszorgorganisaties moeten FM’s zich blijven concentreren op de beste processen die zijn afgestemd op regulatieve en accrediteringsvereisten.

IoT-technologie en gebruiksgegevens

Nieuwe en betaalbare technologieën voor slimme gebouwen stellen faciliteitenbeheerders in staat om operaties te verbeteren, op basis van de realistische metingen.

Van het vinden van de weg op de campus tot het helpen van bezoekers bij het vinden van parkeergelegenheid tot het stimuleren van gebruiksgebaseerde schoonmaak door middel van deurklikkers in toiletten, er kunnen veel slimme systemen worden ingezet in de gezondheidszorg.

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden.

Geconnecteerde sensoren helpen het comfort van de patiënt te verbeteren door regeling van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit (CO2-niveaus). Ze kunnen ook de voedselveiligheid verbeteren door koude opslag en hygiëne voor voedselvoorbereiding te monitoren. Sensoren sturen vroege waarschuwingen die u in staat stellen om problemen op te sporen en te corrigeren voordat er potentieel gevaar optreedt. Door te garanderen dat voedsel op de juiste temperatuur bewaard blijft, kunnen gezondheidszorgorganisaties niet alleen de voedselkwaliteit verbeteren en het risico van ongewenste bacteriën reduceren, maar kunnen ze ook de houdbaarheid van voedsel verlengen en de hoeveelheid afval beperken.

Sensoren kunnen worden ingezet om de assetconditie te monitoren en tijdige interventies mogelijk te maken, voordat er apparatuur uitvalt. Indoorpositionering ondersteunt faciliteitenbeheerders om de assetlocaties en het menselijk verkeer bij te houden.

Slimme meters meten het energieverbruik op een granulair niveau en kunnen waarschuwingen versturen wanneer er sprake is van onregelmatigheden. Na verloop van tijd zullen deze gegevens inzicht bieden in patronen van energieverbruik. Het helpt mensen bewust te worden en gezondheidszorgorganisaties duurzamer te maken.

Sensoren maken het ook mogelijk om perceptie te monitoren door middel van micropolling: Faciliteitenbeheerders kunnen bijvoorbeeld smileydoosjes op toiletten installeren zodat medewerkers en bezoekers direct hun feedback kunnen geven over hoe tevreden ze zijn met de zuiverheid en hygiëne van de ruimte.

Big data afkomstig van sensoren kan verder worden geïntegreerd met traditionele gegevens uit software voor facilitair beheer en andere gegevensbronnen, hetgeen geweldige mogelijkheden biedt voor kostenreductie en het verbeteren van de gebruikerservaring.

De toekomst van faciliteitenbeheer in de gezondheidszorg?

Technologische ontwikkelingen transformeren de gehele gezondheidszorg. Facilitair management moet daarin meegaan en profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden om beter te presteren.

Bij MCS Solutions combineren we expertise en consultancy met best practice-software en innovatieve technologische oplossingen. Als u meer wilt weten, aarzel dan niet contact op te nemen met het team, of ontmoet ons op Health&Care in Flanders Expo in Gent, 28-30 september 2016.