Blog

Aanbieders van schoonmaakdiensten en grote zakelijke klanten hebben jarenlang gewerkt aan de overstap van een invoergebaseerd model (aantal werkuren) naar een prestatiegericht model (meting van schoonmaakresultaat) en uiteindelijk een resultaatgericht model (impact op eindgebruikers, in kaart brengen van klanttevredenheid)

Resultaatgerichte schoonmaak is een collaboratief model, waarin schoonmaakdiensten niet langer worden uitgevoerd op basis van vaste schema’s maar gericht waar ze het meest nodig zijn, zonder tijd of resources te verspillen.

Dit schoonmaakmodel is voor een groot deel mogelijk gemaakt door de invoering van IoT in gebouwen, bestaande uit draadloze sensornetwerken, realtimegegevensanalyse en directe communicatie met medewerkers en eindgebruikers via hun mobiele apparaten. Door sensorgegevens te correleren met gegevens over bezetting, reserveringen, weersomstandigheden etc., wordt voorspellende schoonmaak een realiteit.

Deze video legt de benadering en de bijbehorende voordelen uit.