Blog

13aug 2018

Tegenwoordig maakt elk bedrijf gebruik van systemen die enorme hoeveelheden gegevens genereren. Ze zijn zich ervan bewust dat het om een belangrijke resource gaat. Maar veel bedrijven kunnen het volledige potentieel niet benutten. Zo alomtegenwoordig als gegevens zijn geworden (in de laatste twee jaar zijn meer gegevens gegenereerd dan in de hele geschiedenis van de mensheid), zo groot is de behoefte aan bruikbare informatie en inzichten (minder dan 1% van alle gegevens is ooit geanalyseerd). Verder lezen

19jun 2018

Vaste eilandwerkplekken hebben het kantoorlandschap decennialang gedomineerd. Beeld u in: rijen van beige blokken in een werkomgeving met beperkte lichtinval en harde tl-verlichting. Deze saaie, zielloze omgevingen ‒ ontworpen om ruimtekosten te drukken ‒ moedigden een monotone werkvorm aan. De overheersende technologietools van dat tijdperk (vaste computer, vaste telefoon) ketenden werknemers bovendien vast aan hun bureaus. Verder lezen

16apr 2018

Er gaat zodanig veel aandacht naar het Internet of Things (IoT) dat sommige facility managers het als het volgende nieuwe snufje zien, een gadget dat door de hype veel hogere verwachtingen schept dan wat het waarmaakt. Ze geloven daarnaast ook dat er grote initiële investeringen nodig zijn waarvan het rendement twijfelachtig is. Bovendien denken ze ten onrechte dat de technologie enkel voor nieuwe, ultramoderne gebouwen bestemd is. Verder lezen

23mrt 2018

Het Internet of Things (IoT) werkt zich in sneltempo op tot een volwaardig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, om nog maar te zwijgen over ons dagelijks leven. Moeten we ons zorgen maken over al de gegevens die door draadloze sensoren om ons heen worden gecapteerd? Geldige redenen om wakker te liggen over bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens zijn er zeker, maar dat betekent niet dat IoT zich niet verder zal ontwikkelen, want ondanks de risico’s is deze technologie van te groot belang om te worden opzijgeschoven. Verder lezen

21mrt 2018

We leven in een wereld waarin flexwerk in snel tempo het nieuwe normaal wordt. Hierdoor ontstaat er vraag naar flexibele ruimtes, maar ook naar ‘smart services’ die het maximum uit die ruimte halen. Technologie is de motor en het instrument van deze revolutie naar een slimme werkplek. IoT-technologieën spelen in het bijzonder een centrale rol. Bedrijven gebruiken tegenwoordig steeds vaker sensorgegevens om nieuwe werkplekscenario’s mogelijk te maken. Scenario’s gaande van het monitoren van ruimte en comfort, het loodsen van werknemers doorheen de werkplek tot het transformeren van workflows en gebouwbeheer. Verder lezen

19mrt 2018

FMIS-software richt zich traditiegetrouw op best-practice procesautomatisering om operationele efficiëntie te garanderen. Dit vormt nog steeds een essentieel onderdeel binnen facility management. Maar door de grotere nadruk die bedrijven nu op flexibele werkplekken en de ervaring van de werknemer leggen, is dit niet langer noodzakelijk. Het is dus aan FMIS om zich verder te ontwikkelen of volledig te verdwijnen. Is uw FM-software met uitsterven bedreigd? Of maakt het deel uit van de nieuwe generatie van meer geconnecteerde en slimmere softwareplatformen? Verder lezen

12feb 2018

De dienstverlenende sector wordt gestuurd door prestatiemetingen en Service-Level Agreements (SLA’s). Hoewel de inhoud van service-level agreements sterk uiteen kan lopen, specifiëren ze vrijwel altijd de vereiste niveaus van beschikbaarheid, betrouwbaarheid, reactievermogen of andere servicekenmerken. Naast de aanvaardbare (minimale) en gewenste (lage en hoge doelstelling) prestatieniveaus, omvatten FM-servicecontracten doorgaans ook maatregelen of sancties indien SLA’s niet worden nageleefd. Het is bovendien belangrijk dat ze bepalen hoe en door wie prestaties aan de hand van SLA’s worden gemonitord. Verder lezen

29jan 2018

Het worstelen met planningen voor buitendienstmedewerkers van facilitaire diensten lijkt soms maar niet op te houden. Een van de meest uitdagende aspecten is het toewijzen van de juiste opdracht op het juiste ogenblik aan de juiste persoon die over de juiste vaardigheden en materialen beschikt. En serviceplanning wordt alleen nog maar complexer wanneer werkkrachten bij verschillende klanten op locatie moeten zijn. Verder lezen

15jan 2018

De functie van Human Resources houdt zich in de meeste organisaties traditiegetrouw bezig met personeelsbeheer, personeelswerving en -training, verloningen en bijkomende voordelen. Er werd nooit echt stilgestaan bij werkplekervaring en samenwerking. Maar hier begint verandering in te komen. Steeds meer HR-professionals worden nu betrokken bij beslissingen aangaande de fysieke en digitale werkomgeving. Verder lezen