Juridische informatie

Privacybeleid

Faseas NV/SA verzamelt geen persoonlijke informatie over u afgezien van informatie die u vrijwillig verstrekt.

Faseas NV/SA is toegewijd aan het online beschermen van uw privacy. Ons privacybeleid (‘Privacybeleid’) legt uit hoe we informatie verzamelen over of gerelateerd aan de mcssolutions.com-website (de ‘Website’) en wat we ermee doen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Faseas NV/SA, met statutaire zetel in de Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk (navolgend ‘Faseas’).

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we die?

U wilt bijvoorbeeld contact met ons opnemen via onze website, en u stuurt ons een e-mail met het verzoek om meer informatie of een commentaar over onze website. Wanneer u persoonsgegevens naar ons stuurt, via deze website of via contacten gegeven op deze website, behalve wanneer we voorafgaand uw toestemming hebben gekregen, gebruiken we deze informatie uitsluitend om te antwoorden op uw verzoek, commentaar enz. We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor toekomstige communicatie die tussen ons plaatsvindt. Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt, stemt u ermee in dat die buiten de EU worden geëxporteerd. We sturen uw details echter niet door aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

We kunnen persoonsgegevens openbaren wanneer de wet dit vereist of wanneer we denken dat dit nodig is om de rechten, de eigendom of de persoonlijke veiligheid van websitegebruikers (inclusief MCS Solutions website) te beschermen.

We maken u erop attent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien en te beperken, en waar dit nodig is, rechtzetting te vragen van foutieve gegevens met betrekking tot u. U mag ook op ieder moment bezwaar aantekenen door een eenvoudig kosteloos verzoek, op het toekomstige gebruik van persoonsgegevens met betrekking tot u om redenen van directe marketing. Van deze rechten mag gebruik worden gemaakt en u kunt meer informatie verkrijgen door contact met ons op te nemen via (webmaster@mcssolutions.com) of per post op het volgende adres:

Faseas NV/SA, t.a.v. de webmaster, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

Niet-persoonlijke informatie

We verzamelen mogelijk niet-persoonlijke informatie over u zoals het soort internetbrowser dat u gebruikt of de website die u naar onze website heeft doorverwezen. U kunt aan de hand van deze informatie niet worden geïdentificeerd en deze informatie wordt alleen gebruikt om ons te helpen een effectieve dienst te verlenen op deze website.

We maken verzamelde statistieken over onze websitegebruikers eventueel openbaar aan toekomstige partners en andere achtenswaardige derden, maar deze statistieken zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

Beveiliging

We hechten veel belang aan de beveiliging van alle persoonsgegevens met betrekking tot onze klanten. We beschikken over veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van klantgegevens onder onze controle. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal voorkomen, doen we alles wat in onze mogelijkheid ligt om dit te voorkomen. In het geval dat u zich bewust wordt van een mogelijk of daadwerkelijk misbruik van zulke informatie, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens zodat we de juiste actie kunnen ondernemen.

Uw acceptatie van deze voorwaarden

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van deze informatie door Faseas NV/SA en met dit privacybeleid. Wanneer we ons privacybeleid wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van dit privacybeleid wanneer u de website bezoekt.

Terug naar boven

Belgische juridische informatie

Faseas NV/SA is een naamloze vennootschap met vestiging in de Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, geïncorporeerd onder de Belgische wet. Het bedrijf is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0846.845.929.

Terug naar boven

Contact

E-mail vragen of opmerkingen over bovenstaande juridische informatie naar (webmaster@mcssolutions.com) of per post aan Faseas NV/SA, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

Terug naar boven

Disclaimer

FASEAS NV/SA BIEDT DEZE WEBSITE EN DE INHOUDEN AAN OP BASIS VAN ‘HUIDIGE STAAT’ EN NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF ZIJN INHOUD. FASEAS NV/SA WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. EVENMIN KAN FASEAS NV/SA VERKLAREN OF GARANDEREN DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE ACCURAAT, COMPLEET, OF ACTUEEL IS. INFORMATIE OVER PRIJS EN BESCHIKBAARHEID IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER AANKONDIGING. ALLE PRODUCTSPECIFICATIES ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGING ZONDER AANKONDIGING. DAADWERKELIJKE UITRUSTING KAN AFWIJKEN VAN DE WEERGEGEVEN AFBEELDINGEN. NOCH FASEAS NV/SA NOCH EEN VAN ZIJN DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. DIT IS EEN UITGEBREIDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP IEDERE VORM VAN SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT COMPENSATIE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN.

AUTEURSRECHTEN VOOR DE HIER AFGEDRUKTE AFBEELDINGEN LIGGEN BIJ DE INDIVIDUELE FOTOGRAFEN OF FASEAS NV/SA, EN MOGEN NIET WORDEN GEREPRODUCEERD IN WELKE VORM DAN OOK ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE AUTEURS.

Terug naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefunctionaliteit te bieden, en uw onlinegebruikerservaring te verbeteren en personaliseren. Door deze website te gebruiken, stemt u in met onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close