E-maildisclaimer

Deze e-mail en mogelijke bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn alleen bedoeld voor het gebruik van de bovenstaande ontvanger(s). Ieder gebruik van de hierin vervatte informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, volledige of gedeeltelijke reproductie, communicatie of distributie in enige vorm) door andere personen dan de vastgelegde ontvanger(s) is verboden. Wanneer u deze e-mail per abuis heeft ontvangen, licht de verzender dan ofwel telefonisch of per e-mail in en verwijder het materiaal van iedere computer. Er kan niet worden gegarandeerd dat e-mailoverdracht veilig is; MCS Solutions Pvt Ltd accepteert geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik ervan. Denkbeelden of meningen die in dit bericht worden uitgedrukt zijn van de auteur en representeren niet per se die van MCS Solutions Pvt. Ltd of een van zijn partners.

MCS Solutions gebruikt cookies om de meest veilige en efficiënte website te creëren. Nadere informatie vindt u hier

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close