Gebruiksvoorwaarden

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Dit is de website van Faseas NV/SA, een naamloze vennootschap met vestiging in de Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, geïncorporeerd onder de Belgische wet. Het bedrijf is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0846.845.929 (hiernavolgend ‘Faseas’).

Door deze website te bezoeken https://www.mcssolutions.com/ (hiernavolgend ‘Website’), stemt u in met het verzamelen en gebruik van informatie door Faseas en met dit privacybeleid. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, maken we deze wijzigingen op deze pagina bekend. U bent zelf verantwoordelijk om dit privacybeleid te controleren wanneer u de website bezoekt.

Privacy van persoonlijke informatie

Faseas respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website. Zie het privacybeleid van Faseas voor een uitleg van uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze website wordt geopenbaard.

Niet-persoonlijke informatie

Faseas kan automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzamelen zoals het soort internetbrowser dat u gebruikt of de website die u naar onze website heeft gelinkt. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie en deze wordt alleen gebruikt om ons te ondersteunen bij het leveren van effectieve service op deze website.

Faseas kan verzamelde statistieken over deze website openbaar maken aan toekomstige partners en andere betrouwbare derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Beveiliging

Faseas hecht groot belang aan de veiligheid van alle persoonsgegevens geassocieerd met onze klanten. Faseas heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de klantgegevens onder onze controle te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Faseas kan niet garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van de gegevens niet zal voorkomen, maar we doen ons best om het te voorkomen. Mocht u zich bewust zijn van daadwerkelijk of potentieel misbruik van zulke informatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Faseas via de hieronder beschreven contactinformatie zodat we snel kunnen reageren.

Toegang

Faseas probeert de beschikbaarheid van de website alsmede de foutloze overdracht van gegevens te garanderen. Als gevolg van de aard van het internet, kan dit echter niet worden gegarandeerd. Uw toegang tot deze website kan ook tijdelijk worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of nieuwe functies of diensten mogelijk te maken. Faseas probeert de frequentie en de duur van zulke onderbrekingen te beperken.

Hypertekstlinks

Deze website kan u naar andere websites op het internet doorverwijzen, inclusief websites van partners van Faseas. Zorg ervoor dat u het juridische en privacybeleid op iedere andere site van Faseas of van derden waar u naar wordt doorverwezen leest. Faseas is niet verantwoordelijk voor, beveelt niet aan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie of meningen op een externe website.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van het materiaal op deze website is in het bezit van Faseas of zijn partners, of ze hebben permissie om dergelijk materiaal te gebruiken behalve wanneer er specifiek een uitzondering wordt gemaakt. Gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud in enige vorm is verboden, behalve wanneer deze voldoet aan de volgende machtigingen.

U mag het materiaal op deze website lezen, bekijken, afdrukken, downloaden en kopiëren voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, maar alleen wanneer u de website als bron van het materiaal erkent en het volgende copyright statement invoegt ‘© Faseas, alle rechten voorbehouden’. Tenzij specifiek vermeld, mag dit materiaal op geen enkele andere manier worden gebruikt.

Niets op deze website mag worden opgevat als een licentie of recht onder enig intellectueel eigendom (inclusief software, database, octrooien, handelsmerken en auteursrechten) van Faseas of derden.

Faseas heeft geen eigenaarschap, geen affiliatie met, enige handelsmerken van derden die op deze website verschijnen. Zulke externe handelsmerken worden alleen gebruikt om de producten en diensten te identificeren van hun respectieve eigenaren, en sponsorschap of goedkeuring van Faseas mag daaruit niet worden geïmpliceerd.

Cookiebeleid

Faseas gebruikt cookies om de ervaring van bezoekers van onze website te verbeteren, inclusief de website die kan worden benaderd via onze mobiele toepassingen. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen tijdens het browsen van onze website, kunt u de instellingen van uw browser en/of mobiele apparaat aanpassen zodat deze u op de hoogte stelt wanneer u cookies ontvangt of u kunt ervoor kiezen om cookies te beperken of blokkeren.

Cookies zijn kleine bestandjes die bestaan uit een reeks letters en cijfers die op uw computer worden gezet door webservers. Ze stellen de eigenaar van de website in staat om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Cookies kunnen niet worden uitgevoerd als code of gebruikt om virussen te overdragen en we kunnen er niet mee op uw harde schijf kijken. We kunnen geen informatie op uw harde schijf lezen zelfs wanneer we daar cookies opslaan.

De gegevens gegenereerd door cookies op de Faseas Website kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden waaronder de volgende:

Strikt noodzakelijk
Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de website te bekijken en de functies te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden op de website.

Prestatie
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers deze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers het meest bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen. Ze worden gebruikt om deze website in de toekomst te verbeteren.

Functionaliteit
Deze cookies stellen de website in staat om keuzes die u maakt zoals gebruikersnaam, taal of regio waar u zich bevindt te herinneren en zo een betere persoonlijke ervaring mogelijk te maken.

Doelgerichte inhouden en advertenties
Deze cookies worden gebruikt om inhoud te tonen die beter aansluit bij u en uw interesse.
We laten geen derden toe om op onze website te adverteren maar we hebben geen controle over adverteerders die zijn toegestaan door internetserviceaanbieders terwijl u het internet browset.

Faseas is wettelijk verplicht om uw toestemming voor alle soorten cookies te vragen die we plaatsen, behalve cookies die ‘strikt noodzakelijk’ zijn.

U kunt meer leren over hoe u uw cookies kunt beheren door de hulpfunctie van uw browser te bezoeken, de instellingen van uw mobiele apparaat of u kunt gaan naar www.aboutcookies.org waar u gedetailleerde informatie vindt over het beheren van cookies in populaire browsers. Let erop dat delen van onze website niet correct functioneren wanneer u cookies uitschakelt.

Disclaimer

FASEAS BIEDT DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN AAN OP BASIS VAN ‘HUIDIGE STAAT’ EN MAAKT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. FASEAS WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN VERKLAART OF GARANDEERT FASEAS NIET DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE ACCURAAT, COMPLEET, OF ACTUEEL IS. INFORMATIE OVER PRIJS EN BESCHIKBAARHEID IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN ZONDER AANKONDIGING. ALLE PRODUCTSPECIFICATIES ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGING ZONDER AANKONDIGING. DAADWERKELIJKE UITRUSTING KAN AFWIJKEN VAN DE WEERGEGEVEN AFBEELDINGEN. NOCH FASEAS NOCH EEN VAN ZIJN DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. DIT IS EEN UITGEBREIDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP IEDERE VORM VAN SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT COMPENSATIE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS VAN DERDEN.

AUTEURSRECHTEN VOOR DE HIER AFGEDRUKTE AFBEELDINGEN LIGGEN BIJ DE INDIVIDUELE FOTOGRAFEN OF FASEAS, EN MOGEN NIET WORDEN GEREPRODUCEERD IN WELKE VORM DAN OOK ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE AUTEURS.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Faseas schadeloos te stellen voor enig verlies, aansprakelijkheden en kosten die worden geleden door Faseas, alle schadevergoedingen die Faseas moet betalen volgens het oordeel van een rechtbank of competente jurisdictie en alle schikkingen betaald door Faseas als gevolg van een overeenkomst waarmee Faseas heeft ingestemd en die voortkomt uit of betrekking heeft tot:

  • elke claim van een derde partij dat het gebruik van de website door u lasterlijk, offensief of beledigend is, of van obscene of pornografische aard, of illegaal is of een inbreuk is op een toepasselijk recht of voorschrift;
  • elke claim van een derde partij dat het gebruik van de website door u de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden van welke aard dan ook schendt; en
  • alle boetes die u krijgt van een regelgevende, adverterende of handelsorganisatie of instantie met betrekking tot het gebruik van deze website door u.

Jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van België.

Wanneer u een contract met Faseas afsluit, zal de toepasbare jurisdictie worden vastgelegd door de voorwaarden van dat contract. Wanner zo’n contract niet bestaat, komen u en Faseas overeen dat de exclusieve jurisdictie onderhevig is aan de wetbanken van Antwerpen (België).

Neem contact met ons op

E-mail vragen, problemen of opmerkingen over de bovenstaande juridische informatie aan webmaster@MCSsolutions.com of schrijf ons per post aan Faseas NV/SA, Sneeuwbeslaan 20 bus 3, 2610 Wilrijk, België.

MCS Solutions gebruikt cookies om de meest veilige en efficiënte website te creëren. Nadere informatie vindt u hier

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close