Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MCS Solutions heeft tot doel op een sociaal verantwoorde manier te werken en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, overeenkomstig met de internationale norm ISO 26000 met betrekking tot richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De kernexpertise van MCS Solutions is op het gebied van effectief en duurzaam vastgoed- en facilitair beheer en de creatie van milieubewuste gezonde werkplekken die mensen centraal stellen. Als werkgever moedigt MCS Solutions diversiteit in zijn teams aan en creëert een leeromgeving die mensen de mogelijkheid geeft om zowel beroepsmatig als individueel te groeien.

Enige verduidelijking hierover aan de hand van de bekende 3 P’s (people, profit, planet [mensen, winst, planeet]):

PLANEET

Duurzaamheid is een van de belangrijkste zuilen van het MCS Solutions-prestatiemodel en is ingebed als ‘best practices’ in de adviesdiensten en softwareoplossingen van het bedrijf.

Sommige voorbeelden zijn:

  • Energiesoftwaremodule om de energieprestaties van een gebouw te meten, monitoren en verbeteren
  • Softwaremodule voor ruimtebeheer om het ruimtegebruik van een organisatie te analyseren en verbeteren (benodigde m2, energieverbruik, materiaal)
  • Software voor property management om grondvervuiling en sanitatie te beheren
  • Software voor ​​onderhoudsplanning om de prestatie van technische installaties (bijv. HVAC) te verbeteren en verouderde technieken te vervangen door meer duurzame technieken
  • Geconnecteerde sensoren in gebouwen om verschillende parameters (temperatuur, luchtkwaliteit, geluid enz.) te monitoren, energiebeheer te verbeteren en het binnenklimaat (verwarming, airconditioning) te optimaliseren met het oog op welzijn op het werk

MENSEN

  • Organisatorisch leerprogramma (Organizational Learning Programme, OLP): MCS Solutions investeert veel tijd en moeite in het ontwikkelen van talenten. Alle MCS’ers hebben de mogelijkheid om training te volgen om hun vaardigheden en expertise te verbeteren. Tijdens de jaarlijkse prestatiebeoordeling worden trainingsbehoeften geëvalueerd om onze medewerkers in staat te stellen om goede en zelfbewuste deskundigen te worden. Als een educatieve organisatie organiseert MCS Solutions ook regelmatig interne workshops en interne kennisuitwisselingssessies (kruisbestuiving).
  • Diversiteit: Vanwege zijn focus op menselijk kapitaal en training, is MCS Solutions in staat om mensen van verschillende culturele en sociale achtergronden aan te werven. Het aanwervingsbeleid is neutraal wat betreft geslacht, leeftijd, etniciteit, nationaliteit, religie etc. Er wordt goed gelet op een goede balans en een open cultuur met respect voor de persoonlijkheid en meningen van ieder individu.
  • ​Evenwicht tussen werk en privéleven: MCS Solutions waakt over de werkdruk van medewerkers. Het overwerken wordt ontmoedigd. MCS Solutions zorgt voor realistische werkplanning en accepteerbare werkdruk voor facilitaire medewerkers.

WINST

Goed financieel management en voldoende inkomsten zijn nodig voor een organisatie om te kunnen investeren in ontwikkeling, innovatie en training. Bovendien heeft MCS Solutions het doel om een sociaal geëngageerde organisatie te zijn met activiteiten zoals:

  • Educatieve ondersteuning op vrijwillige basis
  • Liefdadigheid: Read India Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk die kansarme kinderen in India aan een degelijk onderwijs helpt. MCS Solutions ondersteunt deze organisatie financieel in samenwerking met lokale autoriteiten en Indiase medewerkers van MCS Solutions. Sinds het begin van 2008 is er een sterke groep vrijwilligers opgebouwd en zijn er 300 kinderen geholpen (betere kwaliteit van onderwijs, betere infrastructuur in openbare scholen en tentscholen).

Terug naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefunctionaliteit te bieden, en uw onlinegebruikerservaring te verbeteren en personaliseren. Door deze website te gebruiken, stemt u in met onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close