De EU-richtlijn voor energie-efficiëntie van 2012 bevat bindende maatregelen om de Europese Unie te helpen tegen 2020 20% van zijn energie-efficiëntiedoelen te behalen.

De richtlijn legt onder andere de verplichting op aan grote bedrijven (250+ medewerkers, jaaromzet > € 50 miljoen) om ten minste iedere 4 jaar een energie-audit te houden. De eerste verplichte audit moet voor 5 december 2015 worden uitgevoerd.

Deze audits moeten voldoen aan de specifieke criteria beschreven in de EU-richtlijnen. Ze dienen te worden geïmplementeerd en begeleid door onafhankelijke instanties onder nationale wetgeving en uitgevoerd door gekwalificeerde experts (intern of extern).

Dankzij het myMCS-softwareplatform, kan MCS auditors alle hulpmiddelen aanbieden die ze vereisen om audits uit te voeren in naleving van deze EU-richtlijnen:

 • myMCS Energy, om te voldoen aan vereisten zoals:
  • ‘actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens over energieverbruik’
  • ‘gedetailleerd overzicht van het energieverbruikprofiel van gebouwen en installaties, inclusief transport’
  • ‘analyse van operationele kosten tijdens levensduur’
  • ‘betrouwbare identificatie van de meest significante mogelijkheden voor verbetering’
 •  
  energy-analysis1

  Gemeten, traceerbare operationele gegevens over energieverbruik

   
  blog2

  Energiemaatregelen om energie-efficiëntie te verbeteren

 • Energierapportage met ​myMCS Energy, om
  • ‘proportioneel, en afdoende representatief te zijn om een betrouwbaar algemeen overzicht te geven van de totale energieprestaties’
 •  
  energy-analysis2

  Energieanalyse per energieobject

 • myMCS Flexible Reporting voor uitgebreide rapportage over porfolioconsumptie en energiebalans
 •  
  energy-analysis3

 • myMCS Performance Pack voor het aanmaken van sjablonen voor auditrapportage